Đã Đóng

Web mua vé hàng không, bộ

5 freelancer chào giá trung bình$960 cho công việc này

tpogorov

hi, how are you? i am python developer. i have rich experience in developing django rest API, flask, angular.js, react.js, mongodb. if you assign me your project, i will do my best. please check this url: [login to view URL], Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(11 Nhận xét)
5.5
vovakovalkov80

Hello I am a django developer with over 10 years of experience and am very interested in your project. I can build your django platform and want to discuss this further via chat. Please feel free to contact to me, to g Thêm

$1000 USD trong 10 ngày
(4 Nhận xét)
4.6
havrentiy

Hi, there. I am very interested in your Django project. Well, can you share your requirement in English? I have high Python Django skill, so I can work for your project perfectly. If you send your requirement file, I Thêm

$1125 USD trong 20 ngày
(5 Nhận xét)
3.0
nguyentanquilong

Có 6 năm kinh nghiệm lap[65 trình web backend và 2 năm làm lead team web. Hoàn thành dự án đúng hạn, hỗ trợ fix bug và phát triển sau này. SDT 0352605493 [login to view URL]

$1125 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
linhhonbs

1. Tạo csdl theo y/c ( phân quyền cho user) 2. Xây dựng frontend Trang cho khách hàng 3. Xây dựng backend cho nhân viên và admin hệ thống. Sau đó tích hợp payoo để thanh toán.

$800 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0