Đã Đóng

windows software.. desktop app

I need the expert person to build windows software.. Details will be discussed.

Kĩ năng: Python, .NET, Màn hình Windows, Lập trình C#, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 613 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34040767