Đã Đóng

Windows software using Javascript, python

I need the Windows software using Javascript, python , Details will be discussed with winning bidder.

Kĩ năng: Python, JavaScript, Kiến trúc phần mềm, Lập trình C++, PHP

Về khách hàng:
( 610 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #33282073