Đã Đóng

Write me a MEL Script

Write me a MEL Script that, on selecting a joint, iteratively checks if every frame has a key on it and if yes, copies (cuts) the key and pastes it some other frame of my choosing.

Kĩ năng: Maya, Python

Xem nhiều hơn: maya mel open file, maya mel command reference, maya mel import command, php write html script, write perl script move files form linux directory, write file script linux, php write file script, write vba script outlook 2007, write java script code odd numbers, php write xml script, write telemarketing script insurance, write medical script, write mssql script, write perl script match name, write introduction script

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

ID dự án: #16527669

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹7777 cho công việc này

₹7777 INR trong 3 ngày
(10 Nhận xét)
3.2