Đã hoàn thành

Write some python code (openCV)

Được trao cho:

$35 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
1.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $57 cho công việc này

$100 USD trong 3 ngày
(11 Nhận xét)
3.7
saturn94

I can qualitatively solve your problem. Only I need details. If you want to work with me, then give the necessary porobnosti in a personal message

$35 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0