Đã Đóng

Placeholder project for Jack billing

Job Description:

Placeholder project for Jack billing

Kĩ năng: Lượng tử, Quantum Computing

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Maple Ridge, Canada

ID dự án: #34601328

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

dinuts72

I'm a physics graduate IITian, having good understandings and problem solving skills. Can you kindly share the work details over chat?

$20 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
1.0