Đã Trao

Question about your posting on [url removed, login to view]

Could you please tell me why you posted a job description posting on [url removed, login to view] without any authorization from the owner of the job?

You have done an illegal posting, and we want you to remove the posting immediately, and report to us how you got hold of this job description.

The link to the job is:

[url removed, login to view]

Kỹ năng: .NET

Xem thêm: your freelancer, we freelancer, owner freelancer, on freelancer, me freelancer, matlab projects freelancer, job freelancer html, job description freelancer, html freelancer job, hold your, freelancer question, freelancer job description, freelancer html job, freelancer got job

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1718208

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

tutorapex

Hired by the Employer

$50 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
4.4