Đã Đóng

R programmer needed - expert

R programmer needed - expert , Details will be discussed.

Kĩ năng: Ngôn ngữ lập trình R, Statistics, Phân tích thống kê, Excel

Về khách hàng:
( 635 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34622254