Đã Đóng

R programming Expert Needed

More details will be shared in chat...........

Kĩ năng: Ngôn ngữ lập trình R, Statistics, Phân tích thống kê, Thống kê SPSS, Kĩ thuật

Về khách hàng:
( 150 nhận xét ) Rawalpindi, Pakistan

ID dự án: #33950001