Đã hoàn thành

Using R - Dplyr and Tidyr to tidy up a dataset - Online now

Dự án này đã kết thúc thành công bởi TStat với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Hi,

I need someone who is online now to work on a dataset. My questions are very easy, but I am new so I need help.

I have a csv file, I want to total some columns, remove some columns, remove words in a column and create a new column by merging data.

I am working on it now, so I need someone who is available right now

Will only take one hour

Ben

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online