Đã đóng

Walking me Through Some Simple Statistical Tests on R Studio

Dự án này đã được trao cho Arkabrata với giá £5 GBP / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£5 - £10 GBP / hour
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I have a data set and I know what tests need to be carried out, yet I am not great with R so I will need help by walking me through carrying out these tests. The tests include T - Test, Chi Squared and Linear Regression.

Need quick responses, Good English is needed

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online