Đã hoàn thành

Write some Software

Dự án này đã kết thúc thành công bởi rutvikparmar với giá $70 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I am trying to pull data from the Stattleship API (([url removed, login to view]) into R studio and need someone to write some code for me to make data calls using CURL & GET.

I have an API token which I will pass on which will allow the data to be pulled.

I need to be able to get the following information;

-play by play for an individual NBA game (eg todays Washington v Indiana game)

-team game logs

-player season stats

-injuries

-team game logs

-teams

-rosters

I'll be pulling this data individually and i'd expect the initial code would just need slight variations to pull the different types of data.

I will also need a code to export the data I pull into an Excel spreadsheet.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online