Mở

Trainer for data analytics using R

We are conducting workshops on data analytics using R in lucknow. We are looking trainer

Kỹ năng: Data Analytics, Ngôn ngữ lập trình R

Xem thêm: data excel using cnet, data migration using php, data extraction using regex, data mining using aspnet, data entry using spss

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14910865

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1300 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0