Đang Thực Hiện

Raffle Eccomerce and Admin for all Similar modules

Set up Raffle page, checkout page, cart, admin interface and [url removed, login to view] integration.

Kỹ năng: CSS, HTML, MySQL, PHP

Xem thêm: checkpoint, integration page checkout, modules net, admin integration, set authorize net, checkout interface, authorize net integration php, authorize net arb integration, admin interface, authorize net checkout, raffle script authorize net, authorize net paypal integration, cart admin, eccomerce, checkout cart integration

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) LaFargeville, United States

Mã Dự Án: #1603882

Đã trao cho:

codersam

Hired by the Employer

$500 USD trong 5 ngày
(164 Đánh Giá)
7.4