Đã Đóng

Tìm cộng tác viên Rapid Weaver

Cần tuyển CTV có hiểu biết & kinh nghiệm thiết kế website ( Rapid Weaver)

Địa điểm phỏng vấn tại khu vực Quận Bình Thạnh, P.25, Thành Phố Hồ Chí Minh

Lương tính theo giờ. Thông tin chi tiết & ứng cử vui lòng liên hệ

Long [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions -Section 13:Communication With Other Users]

Kĩ năng: RapidWeaver

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #19764056