Đã Đóng

BladeRf communication with Raspberry Pi

1 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

techplusintl

Hi there, ★★★ C/C++/Python / Raspberry Pi Expert ★★★ 5+ Years of Experience ★★★ I've read requirements and ready to establish a network using BladeRf and YateBts. What we can do for you: ✔️ Write Code to Implement You Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0