Đã Đóng

Medical equipment software programming

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1500 cho công việc này

worksoft

Hello, We are experienced IoT team. You can see our skills & products at [login to view URL] We can develop raspberry pi based programs for your medical equipment. Please share more details to est Thêm

₹1500 INR trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
2.5