cần 1 bạn rành về backend bằng nodejs và biết về smartcontract chỉnh sửa 1 website

Đã hoàn thành Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

cần 1 bạn rành về backend bằng nodejs và biết về smartcontract chỉnh sửa 1 website

React.js Framework Node.js Smart Contracts Non-fungible Tokens (NFT) MongoDB

ID dự án: #32568804

Về dự án

9 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

Được trao cho:

shramko79

Hi there I have read your job description carefully and I can finish your project perfectly as you want As a professional solidity expert, I worked on [login to view URL] for Marketing Trading and Web Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(12 Đánh Giá)
5.6

9 freelancer chào giá trung bình$156 cho công việc này

KimKirill

Happy New Year!!! I just read your description carefully and I can do your project enough. I am a full-stack developer and Node and react are my major skill and I know about Smart contracts. so I can do your project pe Thêm

$150 USD trong 3 ngày
(9 Nhận xét)
5.6
vladkarniushka

Hello. As I am a senior blockchain fullstack developer, I have full experience of blockchain for over 5 years. I have built many smart contract based on ERC20/721/1155/BEP20. And I have full experience of MERN stack. I Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
5.0
programkate

Xin chào, Chúc mừng năm mới! Tôi rất quan tâm đến công việc của bạn. Tôi là nhà phát triển cao cấp về blockchain nên tôi đã hoàn thành một số dự án như thế này. Nhờ kinh nghiệm phong phú của mình, tôi có thể cung cấp k Thêm

$240 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
3.6
phutv0507

Hi, How are you today? Thank you for posting this project, and I'm very happy to bid on your project. I've read carefully your project details. I have rich experiences related to your project. Your satisfaction w Thêm

$225 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
2.2
Rishu37237

Dear sir/madam, I am offering my services on short notice. Relevant Skills and Experience Please consider me and give me a chance to impress you by my quality services

$140 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0