Đã Đóng

Freelancer ReactJS

Mình cần thiết kế front-end theo design có sẵn bằng React-JS:

- Phát video với đường link Cloudfront

- CRUD

- Thao tác với Google Map API

inbox trực tiếp để mình nói cụ thể về dự án.

( removed by admins )

Kĩ năng: React.js Framework

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #29448148

4 freelancer chào giá trung bình$550 cho công việc này

fajuraev

Hi, I am a fullstack web developer and a React expert. I can work in PST. I am basically strong in Javascript/HTML/CSS and I have rich experience in React.js programming. My skills are - Strong proficiency in JavaScri Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
2.7
vtfreelancercom

Hi, there! I am a senior React.js / Gatsby developer and I have experienced for +6 years. I am very familiar with pure react, gatsby with responsive website design, react-redux, react hook & context and as well ECMASCr Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nadja018

Hi there, I went over your job description thoroughly. As a senior react developer with 6+ years, I am very familiar with modern react, AWS and I mastered follow skills. -sass/less, component-style -Material Ui, boots Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
(0 Nhận xét)
0.0