Đã đóng

Mobile App for P2P Car Rental Marketplace - REACT NATIVE

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €8580 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€5000 - €10000 EUR
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

We are a P2P car rental marketplace.

Here is the design of the mobile app in REACT NATIVE we want to create :

[url removed, login to view]

Add those features :

-Push management

-Auth management (gem devise)

We've got the full functionnal API and we will manage the app submission to stores process.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online