Còn mở

add popup with three images before login/create account popup [url removed, login to view] only

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $21 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

add popup with three images before login/create account popup [url removed, login to view] [url removed, login to view] only

no files will be provided only the js file directly on the server

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online