Đã Đóng

Freelancer only to setup next react app in production using PM2

Looking for freelancer to setup React + Next App in production using PM2 using anydesk

Kĩ năng: React.js, Next.js, Ubuntu

Về khách hàng:
( 15 nhận xét ) Rajkot, India

ID dự án: #34837333