Đã Đóng

Dự án về đánh giá cán bộ công chức viên chức

+ Xây dựng các loại phiếu đánh giá theo mẫu theo từng loại đối tượng và cơ cấu tổ chức.

+ Tạo lập ràn buộc, công thức để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức theo Nghị định 90/2020

+ Xậy dựng quy trình xét duyệt phiếu đánh giá và chuyển lên cấp trên.

+ Xuất Báo cáo tổng hợp dữ liệu tổng hợp theo mẫu.

*** Ngôn

ngữ:

Typescript, Javascript

FE: React JS

BE:

Node.js, [login to view URL]

Kĩ năng: React.js, Node.js, Typescript

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #30882864

3 freelancer chào giá trung bình$110 cho công việc này

mupasa555simba

Hi there, First of all, please kindly check this website I have developed with Next.js. https://sneakqik.com. I have good experience in [login to view URL], working with Static Generation and Server Side Rendering as needed. I am Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
2.7
nguyenhuythang89

Tôi có 8 năm kinh nghiệm về javascript. Hiện là senior developer của công ty outsource VietNam. Tôi đã trải qua các dự án về: nodejs, backbonejs, bootstrap, angular 2+, reactJS, vueJS, redux. Rất vui nếu được hợp tác. Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vinhdoan10

Experienced Software Engineer with a demonstrated history of working in the outsourcing/offshoring industry. Skilled in Cascading Style Sheets (CSS), AngularJs, Node.js, HTML, and JavaScript. Strong engineering profess Thêm

$290 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0