Dự án về đánh giá cán bộ công chức viên chức

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

+ Xây dựng các loại phiếu đánh giá theo mẫu theo từng loại đối tượng và cơ cấu tổ chức.

+ Tạo lập ràn buộc, công thức để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức theo Nghị định 90/2020

+ Xậy dựng quy trình xét duyệt phiếu đánh giá và chuyển lên cấp trên.

+ Xuất Báo cáo tổng hợp dữ liệu tổng hợp theo mẫu.

*** Ngôn

ngữ:

Typescript, Javascript

FE: React JS

BE:

Node.js, [login to view URL]

React.js Node.js Typescript

ID dự án: #30882864

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$110 cho công việc này

vinhdoan10

Experienced Software Engineer with a demonstrated history of working in the outsourcing/offshoring industry. Skilled in Cascading Style Sheets (CSS), AngularJs, Node.js, HTML, and JavaScript. Strong engineering profess Thêm

$290 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0