Đã hoàn thành

Responsive Table

Được trao cho:

musmanalibaloch

Hi, I am FULL STACK developer at Tabedaar pvt limited, I will add edit functionality to table, on clicking edit the fields become editable on clicking submit the data will be sent to api to save. Relevant Skills and E Thêm

$35 CAD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

AMDigitalS

A proposal has not yet been provided

$15 CAD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0