Đã Đóng

Xây dựng web và app du lịch

Mình cần xây dựng 1 web + app du lịch (bằng Reactjs càng tốt)

YÊU CẦU:

1. Bán phòng khách sạn (có thể kéo API của [login to view URL] về để hiển thị thông tin khách sạn)

2. Bán combo, tour du lịch

3. Đặt vé xe khách (Kéo API từ [login to view URL] hoặc dichung)

Kĩ năng: React.js, React Native, Thiết kế trang web, HTML5, CSS

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Haiphong, Vietnam

ID dự án: #30172370

23 freelancer chào giá trung bình$503 cho công việc này

(798 Nhận xét)
8.8
r4rony

xin chào Cảm ơn vì đã chia sẻ cơ hội !! Công việc tương tự: [login to view URL] [login to view URL] Chắc chắn Chúng tôi sẽ Thêm

$750 USD trong 25 ngày
(198 Nhận xét)
8.9
atech0

Hello There, We have 15+ years of strong experience in Web , mobile application and any kind of software development technologies , We do have a team as well with experienced developers in REACT JS and REACT Native te Thêm

$1000 USD trong 7 ngày
(7 Nhận xét)
6.1
RusselExpert

High Speed and High Quality! Hello, Sir! Thanks for your post! First, I suggest MERN Stack for your project. It can provide very perfect modern style and high speed. Your offer is very interesting. I have greate experi Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(17 Nhận xét)
5.5
uliiledok

❤️Dear Client❤️ Hope you are safe from COVID-19. I am Yulia Ledok from Russia. I just read your job post content and it sounds like you need a Hybrid app expert. I am a React Native expert who has rich experience in th Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(15 Nhận xét)
4.8
impetus21

Xin chào, Tôi đã xem tất cả thông tin chi tiết của bạn. Tôi có thể xây dựng một "Ứng dụng web và du lịch". Tôi đã hoàn thành nhiều ứng dụng. Tôi có thể thiết kế và phát triển Ứng dụng hoàn hảo cho bạn. 1. Bán phòng kh Thêm

$250 USD trong 15 ngày
(5 Nhận xét)
5.2
RachitGroup

Xin chào, tên tôi là Rachit Mundra Hy vọng bạn đang làm tốt ngày hôm nay !! Tôi chắc chắn sẽ giúp bạn trong việc tạo ra một trang web rất chuyên nghiệp cho doanh nghiệp của bạn. Kinh nghiệm của tôi - Tôi là nhà phát Thêm

$700 USD trong 7 ngày
(5 Nhận xét)
4.8
ssumitkumar7800

Hello, Gretting of the day!! I have gone through your requirements that you need to Build web and travel app I am an expert on WordPress Design & Development. i am Full-Stack Web developer/Designer with 6+ year's exper Thêm

$250 USD trong 2 ngày
(5 Nhận xét)
4.2
pavlovicn223

Hi, I am a senior MERN developer with 5 years of total experience. My primary skill set includes React + Redux on the client and Node.js/Express on the backend. I have worked with SQL, graphQL, and NoSQL databases, inc Thêm

$400 USD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
4.2
fullstackappcode

Xin chào, tôi đã xem kỹ yêu cầu của bạn, bạn cần xây dựng một "Ứng dụng web và Du lịch", vâng, chúng tôi có thể làm được, vì trước đây chúng tôi đã từng làm việc với những yêu cầu tương tự. Chúng tôi có các kỹ năng phù Thêm

$350 USD trong 10 ngày
(6 Nhận xét)
5.3
DeveloperRamazan

Hi, there. As a professional full stack web and mobile app developer with 7+ years of experience, I am pretty confident that I can do your project perfect. I have done many projects using React and react native and I h Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(11 Nhận xét)
4.1
eunoia0107

hello, how are you? checked your requirement i can do it. but if you are possible, i want you to explain about your project in detail more. thanks

$500 USD trong 7 ngày
(9 Nhận xét)
2.8
ITServices24y7

Xin chào, Tôi đã xem xét yêu cầu dự án của bạn rằng bạn muốn phát triển Web và Ứng dụng Du lịch để Bán phòng khách sạn & Đặt vé xe buýt. Tôi vui mừng nói rằng tôi đã phát triển loại Ứng dụng Web và Du lịch này nên tôi Thêm

$250 USD trong 15 ngày
(1 Nhận xét)
2.8
Manpreetsweden

Hello :) I have read through the job details extremely carefully. I am confident I can exceed your expectations. I have worked on similar projects to what you are looking for, and I am absolutely sure that I can do the Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
1.9
shaxaweb

I'm an expert Web Designer/Developer. I've been working for the last 5+ years and also developed 74+ projects successfully. Skills:- PHP|| Laravel || Rest API|| HTML/CSS || Bootstrap || Vuejs || Web design || Respons Thêm

$444 USD trong 5 ngày
(2 Nhận xét)
1.6
Abhinandansolera

Hello sir, I can read your Project details very carefully. I can do this i have good experience in fronted backed development. I can Create your site just give me credentials so i can start i have last 5 year plus expe Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
0.8
Teamsaurabh

Xin chao, Tôi đã thấy tin tuyển dụng của bạn về việc phát triển ứng dụng / trang web Du lịch với Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Tôi đã có kinh nghiệm tương tự trước đó và đang chia sẻ các liên kết cho cùng mộ Thêm

$300 USD trong 28 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
FavatMiakhil

Hello. Thanks for your job posting. I just checked your project carefully. So it is very motivated and interesting for me. It is an ideal match for my skill and experience. I have rich experience in React.js, React Nat Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vladislavcukanov

Hello, I’d like to thank you for posting project. Your project is very interesting for me and your project development is same to my dream. I am sure I can exceed your expectations You want skills are similar to my ski Thêm

$300 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lazardevobr2

Hello. I've just checked your job description carefully. I'm a senior full-stack developer with 7+ years experiences in web development using CorePHP/Laravel/CI/Wordpress, React/Angular/Vue, Mysql/Postgresql/Mongo and Thêm

$250 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0