Làm website quản lí test case

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Một website quản lí test case, giúp các tester thêm, sửa, xóa, quản lí các test case, requirements, build,release

Chỉ thực hiện manual không cần tích hợp auto

React.js Node.js

ID dự án: #29788816

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$113 cho công việc này

avinashsg16

Hi, Hope you are doing good. I am an experienced Tester with around 5+ years of testing experience. I can perform end to end testing in your web or mobile application. I would like to show some of my previous test rep Thêm

$90 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
2.0