Đã Đóng

Làm website quản lí test case

Một website quản lí test case, giúp các tester thêm, sửa, xóa, quản lí các test case, requirements, build,release

Chỉ thực hiện manual không cần tích hợp auto

Kĩ năng: React.js, Node.js

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #29788816

2 freelancer chào giá trung bình$113 cho công việc này

(7 Nhận xét)
5.6
avinashsg16

Hi, Hope you are doing good. I am an experienced Tester with around 5+ years of testing experience. I can perform end to end testing in your web or mobile application. I would like to show some of my previous test rep Thêm

$90 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
2.0