Lập trình viên app - react-natice

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần 1 bạn làm fulltime app(viết bằng reactnatice) ở DN.

Công việc là manince và viết thêm chức năng mới

React Native

ID dự án: #30409619

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

6 freelancer chào giá trung bình$1200 cho công việc này

weizhangxin

chào, ở đó Tôi là chuyên gia phản ứng bản địa. Tôi có thể giúp bạn. Cảm ơn. .............................

$1000 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0