Đóng

Real estate Website

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $300 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$300 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Hi there

As discussed, i need a very innovative real estate website that contain on the homepage banners for advertising, a login area, and 4 pages

Waiting for ur confirmation

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online