Find Jobs
Hire Freelancers

Buy Dream Residential Home

₹100-400 INR / hour

Đã đóng
Đã đăng vào 2 tháng trước

₹100-400 INR / hour

I'm in the quest to purchase a residential property that embodies an ideal location and neighborhood for my family's needs. For this project, I require assistance from an expert who is adept at navigating the real estate market, particularly within the residential sector. **Scope:** - Identify potential residential properties for sale. - Evaluate properties based on location and neighborhood quality. - Facilitate the buying process from start to finish. **Ideal Skills and Experience:** - Extensive knowledge of the local real estate market. - Strong negotiation skills. - Proven track record of buying residential properties. - Excellent communication and organization skills. - Ability to provide detailed reports and recommendations. **Objectives:** - Secure a property that fits our location and neighborhood preferences. - Ensure the transaction is completed efficiently and within budget. I look forward to partnering with a freelancer who shares my commitment to precision and professionalism in making this significant life decision.
Mã dự án: 37796142

Về dự án

1 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 26 ngày trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
1 freelancer chào giá trung bình ₹250 INR/giờ cho công việc này
Avatar người dùng
JfteayzxyriycrukdhrxkycutzrucouzyrxluctiHdxulvtj,kycjt4+')6*_-"6)"4+6:4+6(3-*6("(6*&('?-*+&')7"5("7)"(5')6"6('6(')7'(6"7/'&("+)'
₹250 INR trong 40 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0

Về khách hàng

Cờ của INDIA
Barhan, India
0,0
0
Thành viên từ thg 2 22, 2024

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.