Đang Thực Hiện

Real time ECG on JAVA

Real time ECG on java...

Via sound card program will get the input and able to display real time graph on screen

Kỹ năng: Java

Xem thêm: get java, real time graph, java card, time card, real time ecg, ecg java, sound graph, real time data display, program ecg, real java, ecg program, java screen, java sound card, input time, ecg display, time graph, sound display, sound card graph, sound card, screen java, display time graph, display time, ecg sound input, ecg sound card, graph real time

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) DHAKA, United Arab Emirates

Mã Dự Án: #1749940

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

theturingmachine

Hired by the Employer

$50 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.7