Đang Thực Hiện

Real time ECG on JAVA

Real time ECG on java...

Via sound card program will get the input and able to display real time graph on screen

Kĩ năng: Java

Xem nhiều hơn: the real real, graph on java, graph java, get java, real time graph, java card, c & c real, time card, real time ecg, ecg java, sound graph, java card card, real time data display, program ecg, gui real time data display, part time real estate argus analyst, real java, ecg program, java screen, java sound card, visual basic code ecg via sound card, input time, ecg display, part time real estate assistant, time graph

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) DHAKA, United Arab Emirates

ID dự án: #1749940

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

theturingmachine

Hired by the Employer

$50 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.7