Đóng

Real time ECG software

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $10 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Software is ready but i need some one professional who can help me to make it real time.

Once the ECG hardware will be connected to the sound card port (Mic in) software will display the real time signal on the monitor.

Already same software i develop in MATLAB but i need it in JAVA. I will provide u the layout.

If ur professional in JAVA please respond me ASAP.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online