Đã Trao

Real Time Feed from ODIN DIET

hello i need Real Time Feed from ODIN DIET using c#.net with source code, please send me your quote and days require, i need this for an analysis

Kỹ năng: .NET

Xem thêm: odin feed, odin real time feed, odin diet, feed me, using diet, real time feed, odin net, real time quote feed, odin code, diet odin data feed, odin diet feed, odin diet net, odin diet source code, real time feed quote, diet odin source code, diet odin code, using diet odin, diet odin, real time yahoo quote, connect diet odin metastock, real time stock quote

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chennai, India

Mã Dự Án: #1618723

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

geetapavani

Hired by the Employer

$40 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0