Britishers are needed for a short study!

Đã hoàn thành Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành

Need 30 Native British for a short study on making AI Devices better.

The task is to make 2 calls on a UK number and send a voicemail based on the given scenario.

Make sure you are born and raised in UK and have not done this task before.

Pay is 15$ for this project.

Tuyển dụng Bán hàng Recruiting Sales

ID dự án: #37488318

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 3 tháng trước đang mở

Được trao cho:

(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer chào giá trung bình $13/giờ cho công việc này

papiah808

Dear Concern, The study aims to improve the user experience of AI devices by analyzing voicemails left during calls. The scenario design involves creating realistic scenarios for users to encounter, followed by call e Thêm

$10 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0