Đã Đóng

tuyển nhân sự

3 freelancer đang chào giá trung bình ₫633333 cho công việc này

topiwala

having a experience of 5 year in FInancial and business plan of different sector with remarkable experience of in HR, Marketing ,Finance

₫800000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
abhishek11307365

A proposal has not yet been provided

₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₫550000 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0