Đang Thực Hiện

LR Redesign

PSD-->HTML for the following pages:

lawroom_answers_logged_in

lawroom_answers_notlogged

PSDs in sperate email

Kỹ năng: CSS, PSD to HTML

Xem thêm: free psd email template, free psd email, convert psd email newsletter, convert psd email, psd email design email html, using psd email template, psd email template, psd email templates, save psd email template, PSD email

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) walnut Creek, United States

Mã Dự Án: #4539943

Đã trao cho:

eemon

Hired by the Employer

$100 USD trong 5 ngày
(249 Đánh Giá)
7.3