Đã hoàn thành

remote keylogger

Remote keylogger possible need to send as a pdf or jpg format via e-mail

working in Windows 7, Vistal, xp, 32, 64 bit

undetectable in operation or installation

saves the password to access the e-mail, performing screen captures

Kĩ năng: .NET, Lập trình C#, Lập trình C++, Visual Basic

Xem nhiều hơn: remote keylogger, keylogger remote, bit operation, remote access password keylogger, undetectable pdf keylogger, saves jpg, need pdf keylogger, send undetectable keylogger jpg, windows saves, saves pdf, keylogger remote access, keylogger jpg, undetectable keylogger windows, need remote, undetectable remote keylogger windows, access remote, keylogger undetectable windows, remote keylogger windows, remote undetectable keylogger, remote keylogger pdf, keylogger pdf, mail keylogger, windows keylogger, send keylogger, pdf keylogger

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Szczecin, Poland

ID dự án: #1614798

Được trao cho:

hardcoderz

Hired by the Employer

$200 USD trong 3 ngày
(15 Đánh Giá)
5.6