Đang Thực Hiện

Cad 3 d needed

3 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

krooogle

I can do it.Please check your PM

$120 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
4.0
mksanjeewa86

I can complete within a day

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
aliz235

I AM REALLY INTERESTED IN THE PROJECT! PLEASE CHECK PM FOR DETAILS

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0