Đóng

3-D printing, rapid prototype or make a 3-D model

Dự án này đã được trao cho bigman5 với giá $200 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I am working on a 3-D design project. It will be an artistic wearable crown design, actual size is roughly 20 inches in circumference and approx. 6 inches in height. The weight of the finished crown will be roughly 2-3 kilograms ( 100 ounces). I am looking for someone who has a large 3-D printing machine would could do rapid-prototype or do a actual 3D model using rasin or someone who could actually do a casting with metal. It will be high definition and high resolution finished work.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online