Đã hoàn thành

Quick 3d Model editing STL SLDPRT

Need some quick edits made to a STL or SLDPRT part. Very simple project, should be completed ASAP.

Please be ready to start and finish right now.

Kĩ năng: 3D Animation, 3D Modelling, Tạo hình 3D, Solidworks

Xem nhiều hơn: model sldprt, stl sldprt, stl c, stl a, solidworks 3d model, c stl, 3d model solidworks need, 3d model sldprt, 3d model ready, solidworks rendering, 3d model stl, stl, solidworks model, SLDPRT, ready model, start model, ready rendering, model rendering, need solidworks, simple stl, model stl, solidworks 2012, stl, solidworks 3d project, simple model 3d

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Durham, United States

ID dự án: #1728899

Được trao cho:

almiradjo

Hello! Ready to start working immediately! Best regards!

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
2.1