Đã hoàn thành

Character modeling and rigging

Được trao cho:

VoV

Hello again ;) Im ready to work

$160 USD trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
2.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $205 cho công việc này

ludwigvanstreber

Hello, i'm interested on your job, you can check my 3D characters samples in PM. Ludwig

$250 USD trong 7 ngày
(17 Nhận xét)
5.2