Đang Thực Hiện

convert a 2D drawing to 3D drawing

need to convert a 2D drawing to a 3D drawing and save in STL format

This will be used to machine the shape to create a 3D object out of foam

Need the file to be less then 10MB

Kĩ năng: 3D Modelling, Tạo hình 3D

Xem nhiều hơn: the stl, stl a, convert a file, convert a 3d file, 3d rendering drawing, 3d & 2d, 3d 2D, 2d modelling, 2d 3d rendering, stl, shape file, rendering 3d, foam , drawing to 3d, drawing c, drawing 2D, convert this drawing to, Convert a, convert 3D, convert 2d to, object drawing, create stl file, stl file format, convert drawing stl file, rendering machine

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) sunnyvale, United States

ID dự án: #1043285

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

jazon

Hello, check out you private message box. Thank You!

$30 USD trong 0 ngày
(47 Nhận xét)
4.6