Đóng

3D Rendering of Bathroom Scene

Dự án này đã nhận được 84 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $884 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 AUD
Tổng đặt giá
84
Mô tả dự án

We are a manufacturer of bathroom furniture (vanities and mirror cabinets). We require a number of images as per the atatched sample 3D rendering. We will provide 3D dxf/dwg models of the vanities. You will need to supply the accessories, tapware and scene model.

The initial project is for two scenes. Once evaluating these the next project consitis of 2 more scenes and and some other product modelling.

Samples of similar work is required from all bidders

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online