Đang Thực Hiện

trophy modeling

trophy modelling (----------------------------------------------------------------------------------)

Kỹ năng: 3D Animation, 3D Modelling, Tạo hình 3D

Xem thêm: rendering modeling , rails data modeling data modelling database design, Modeling Rendering, myspace pages modeling contest, modeling dog studio max, modeling landscape 3ds max, modeling bids, job character modeling, protein modeling, free modeling agency templates, low poly modeling max

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Singapore, Singapore

Mã Dự Án: #1610585

4 freelancer đang chào giá trung bình $18/giờ cho công việc này

narinderbti

Lets start.

$15 USD / giờ
(19 Đánh Giá)
5.9
BlackSmithyX

I'm working on it

$25 USD / giờ
(10 Đánh Giá)
4.7
rupya

ready to start ..........

$15 USD / giờ
(21 Đánh Giá)
4.7
technotecdesign

Greetings!Please check your inbox for details.Thanks.

$15 USD / giờ
(5 Đánh Giá)
4.1