Đang Thực Hiện

trophy modeling

trophy modelling (----------------------------------------------------------------------------------)

Kĩ năng: 3D Animation, 3D Modelling, Tạo hình 3D

Xem nhiều hơn: rendering modeling , rails data modeling data modelling database design, Modeling Rendering, myspace pages modeling contest, modeling dog studio max, modeling landscape 3ds max, modeling bids, job character modeling, protein modeling, free modeling agency templates, low poly modeling max

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #1610585

4 freelancer đang chào giá trung bình $18/giờ cho công việc này

narinderbti

Lets start.

$15 USD / giờ
(19 Nhận xét)
5.9
BlackSmithyX

I'm working on it

$25 USD / giờ
(10 Nhận xét)
4.7
rupya

ready to start ..........

$15 USD / giờ
(21 Nhận xét)
4.7
technotecdesign

Greetings!Please check your inbox for details.Thanks.

$15 USD / giờ
(5 Nhận xét)
4.1