Đã Đóng

Build Me a Gta5 Ped And Place From 3d model -- 2

Guys I will give u some 3d models and i want u to create Gta5 peds from ped 3d models and 2 places from place 3d model

Kĩ năng: Tạo hình 3D, 3ds Max, 3D Modelling, 3D Animation, Thiết kế 3D

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ludhiana, India

ID dự án: #33976743

2 freelancer chào giá trung bình₹3750000 cho công việc này

(148 Nhận xét)
6.8
(3 Nhận xét)
3.6