Đã Đóng

Closet remodel

Walk in closet remodel remove 2 walls that will need supporting beams

Kĩ năng: Tạo hình 3D, AutoCAD, 3D Modelling, Kiến trúc xây dựng, Thiết kế Nhà

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Florence, United States

ID dự án: #34320417

50 freelancer chào giá trung bình$862 cho công việc này

(772 Nhận xét)
10.0
(736 Nhận xét)
10.0
(809 Nhận xét)
7.8
(122 Nhận xét)
7.6
(93 Nhận xét)
7.3
(108 Nhận xét)
7.1
(146 Nhận xét)
7.4
(78 Nhận xét)
7.3
(144 Nhận xét)
7.2
(73 Nhận xét)
7.3
(167 Nhận xét)
7.0
(34 Nhận xét)
7.0
(124 Nhận xét)
7.1
(30 Nhận xét)
7.2
(121 Nhận xét)
6.9
(174 Nhận xét)
6.9
fireflies3d

[login to view URL] I have checked your details about Closet remodel carefully, I am very excited TO DISCUSS THIS because i have done similar Product designing & rendering and i a Thêm

$750 USD trong 3 ngày
(116 Nhận xét)
7.0
(446 Nhận xét)
6.2
(94 Nhận xét)
6.2
(102 Nhận xét)
6.3