Đã Đóng

Italian Restaurant Rendering

We are looking for an italian restaurant rendering in 3D.

The design must be modern looking.

As attached the plan of the restaurant.

We need at least facade of dining area and at least one the balcony.

Kĩ năng: Tạo hình 3D, 3D Modelling, Thiết kế nội thất, 3ds Max, 3D Animation, 3D Architecture

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Doha, Qatar

ID dự án: #33980650

57 freelancer chào giá trung bình$942 cho công việc này

(752 Nhận xét)
10.0
(774 Nhận xét)
10.0
(1026 Nhận xét)
9.2
(892 Nhận xét)
9.2
(168 Nhận xét)
8.6
(114 Nhận xét)
7.9
(774 Nhận xét)
7.7
(393 Nhận xét)
7.6
(184 Nhận xét)
7.6
(158 Nhận xét)
7.4
(132 Nhận xét)
7.1
(70 Nhận xét)
7.2
(114 Nhận xét)
7.3
(48 Nhận xét)
7.5
(20 Nhận xét)
6.8
(110 Nhận xét)
6.8
(151 Nhận xét)
6.8
(18 Nhận xét)
6.7
(37 Nhận xét)
6.8
(46 Nhận xét)
6.8