Đã hoàn thành

I am looking for a good 3D modeler for my VR game.

Đã trao cho:

$160 USD trong 3 ngày
(261 Đánh Giá)
7.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $158 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
2.5