Đã Đóng

3ds max pert -- 2

Job Description:

I have floor plan and elevation and 3ds max model already I need some small changes on 3d model as per plan elevation then render need it tonight

Kĩ năng: Tạo hình 3D, 3ds Max, 3D Modelling, 3D Animation, Thiết kế 3D

Về khách hàng:
( 33 nhận xét ) Rupnagar, India

ID dự án: #35853616