Đã Hủy

Tìm người hợp tác làm modelling -- 2

Mình cần tìm 1 bạn làm 3D modelling từ ảnh 2D của quần áo.

Mình làm phần mềm nên mong muốn có sự hợp tác lâu dài.

Yêu cầu:

+ Biết 3ds Max hoặc Maya, Blender

+ Biết VRay hoặc Cycles của Blender

+ Biết baking là 1 lợi thế.

Rất mong được hợp tác lâu dài.

Kĩ năng: 3D Modelling, Tạo hình 3D, 3ds Max, Maya, Tìm nguồn cung ứng

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #15151746