Đã Đóng

Bạn làm được cái này không? - mở để đặt giá

2 freelancer chào giá trung bình$203 cho công việc này

bamaboy1986

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
artsky

Hello I specialize in the design, modeling and 3D visualization. modeling: - Technical equipment - Furniture - yachts - cars - interior - architecture - fashion designs - graphic Thêm

$250 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0